อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” รุ่นที่ 23

ร่วมปฏิบัติธรรม กับหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย”

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 22 “

เจริญสติและปัญญา
เมื่อวันที่ 29 – 31 ก.ค. 54 ที่ผ่านมาทางหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย ” ได้จัดปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 22 ขึ้นณ อาคารพิศาลพรซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียน พิทยาลงกรณ์และบุคคลภานนอกที่สนใจมาร่วมเจริญ กุศลร่วมกันสร้างความอิ่มเอมใจ – กายในการปฏิบัติธรรม ทางหลักสูตร

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” รุ่นที่ 24

ร่วมปฏิบัติธรรม กับหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” ด้วยการส่วดมนต์ ฟังธรรม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ เพื่อเจริญสติ เจริญกุศลร่วมกัน ที่อาคารพิศาลพร ชั้น 4 (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) กรุงเทพฯ

วันอาสาฬหบูชา ” 15 กรกฏาคม 2554 “

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์ สำคัญทางศาสานา 3 ประการ 1. เป็๋นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยการปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตรนสูตร 2. เป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นในโลก 3. เป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสงฆ์รัตนะขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 21

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่อาคารพิศาลพร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตกุศลทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาแผ่บุญกุศลเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ( ในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 15 ก.ค. 2554 ขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาเจริญจิต สมาธิ ปัญญา ร่วมกันค่ะ )

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 20

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 20 ”

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เจริญกุศลด้วยการ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย

และฝึกสมาธิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเจริญกุศลร่วมกัน

ณ.อาคารพิศาลพร (ชั้น 4)ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2