บ้านพิศาลร่วมสนับสนุนชมรมวิ่งเพื่อนบ้านพิศาล-ท่าข้าม

บ้านพิศาลได้ร่วมสนับสนุนชมรมวิ่งเพื่อนบ้านพิศาล-ท่าข้าม เนื่องในงาน เดิน – วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลนครธน เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศล จำนวน 17 แห่ง

บ้านพิศาลร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 1 เขต 1 ปณิธานความดี และวันพ่อแห่งชาติ ปี 58

บ้านพิศาล นำโดย คุณลัดดา  ศรีภาวินทร์ และตัวแทนทีมงานบ้านพิศาลร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 1 เขต 1  ปณิธานความดี และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะ (รางเข้) ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ ร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คุณกิตติมา  พิศาลคุณากิจ  ได้เข้าร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม  โดยมีสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อม และยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บ้านพิศาลร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ทีมงานบ้านพิศาล นำโดย คุณกิตติมา  พิศาลคุณากิจ คณะผู้บริหาร ทีมงานบ้านพิศาล และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาและที่พัก ณ สถานปฏิบัติธรรม พิศาลหนูสินโพธิญาณ สาขาวัดหนองป่าพง (สำรวจที่ 39) ซอยสวนมะลิ 3 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   ทางทีมงานบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยคะ

บ้านพิศาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

บ้านพิศาล โดย คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ และคณะ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิพระและสุขา ถวายสถานปฏิบัติธรรม พิศาลหนูสินโพธิญาณ สาขาวัดหนองป่าพง (สำรวจที่ 39)  บริเวณที่ดินปลูกสร้าง ซอยมะลิ ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 58 เพื่อจัดทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมในแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระอธิการหนูสิน สันตจิตโต มาเป็นประธานสงฆ์และทำการก่อสร้าง ขณะนี้ได้ทำถนนข้ามคลองเข้าที่ดินและลงลูกรังเป็นถนนไว้ ในพรรษานี้จะมีภิกษุมาพำนักเพื่อใช้เป็นที่จำพรรษา แต่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง บ้านพิศาลและคณะผู้มีจิตศรัทธาจึงพร้อมใจกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกุฏิพระ จำนวน 5 หลัง อาคารสุขา และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสถานปฏิบัติธรรมนี้

บ้านพิศาลสนับสนุนวัสดุเพื่อมอบให้ทางสำนักงานเขตบางขุนเทียน

บ้านพิศาลได้สนับสนุนวัสดุเพื่อมอบให้ทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ซ่อมแซมให้กับบ้านคนพิการตาบอด 2 ข้าง และบ้านหญิงพิการเดินไม่ได้ ทั้งนี้ได้ทำการซ่อมแซมเสร็จแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

บ้านพิศาลจัดปฏิบัติธรรมและอบรมแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิม (รุ่นที่ 2)

บ้านพิศาล ได้ร่วมสนับสนุนจัดปฏิบัติธรรมและอบรมแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิม (รุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 58 (6 วัน 5 คืน) ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องการดูแลสุขภาพ และรู้เท่าทันโทษภัยในสิ่งรอบข้าง รวมถึงสามารถนำความรู้เพื่อไปดูแลตนเองและผู้ใกล้ชิดให้บรรเทาความทุกข์อันเกิดจากร่างกายและจิตใจได้

กิจกรรม ชวนปั่นกินลม…ชมทะเล ร่วมกับ “โรตารี” เพื่อแว่นตาน้อง

สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรม ชวนปั่นกินลม…ชมทะเล ร่วมกับ “โรตารี” เพื่อแว่นตาน้อง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 58 โดยมีทีมงานบ้านพิศาลร่วมรับลงทะเบียน นำโดย นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนการกุศลโครงการต่อเนื่องการแจกแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาตามโรงเรียนในเขตบางขุนเทียน และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนและเส้นทางการปั่นจักรยานในเขตบางขุนเทียน ทีมงานบ้านพิศาลได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันคะ

บ้านพิศาลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 58 เมื่อวันที่ 8-10 ม.ค. 58 จำนวน 3 รร. ได้แก่ รร.วัดเลา รร.วัดท่าข้าม และ รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านพิศาล เฟส 1 และ 2 หมู่บ้านพิศาล บางขุนเทียน และหมู่บ้านพิศาล ประชาอุทิศ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก และการแสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ ของน้อง ๆ  เช่น กิจกรรมประกวดชิงรางวัลวาดภาพระบายสี, ร้องเพลง, นั่งสมาธิ, บำเพ็ญประโยชน์ และซ่อมโต๊ะเรียน ซึ่งเป็นเวทีที่ให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสาขาของธนาคารต่าง ๆ หลายแห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก และภาคส่วนธุรกิจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในครั้งนี้