ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โครงการบ้านพิศาล ประชาอุทิศ

ทางโครงการบ้านพิศาล ประชาอุทิศ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตทุ่งครุ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย และแจกเอกสารแผ่นผับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโรคคอตีบ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคให้กับสมาชิกโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 58 ทีมงานบ้านพิศาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>