ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน

ทางโครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน  ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเขตบางขุนเทียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย และแนะนำวิธีป้องกันโรคให้กับสมาชิกโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 ทีมงานบ้านพิศาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>