งานสัมมนา “Leveraging For Property Development” โดยการไฟฟ้านครหลวง

บ้านพิศาล คุณลัดดา  ศรีภาวินทร์ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารโครงการบ้านพิศาล และทีมงานบ้านพิศาลเข้าร่วมงานสัมมนา “Leveraging For Property Development” โดยการไฟฟ้านครหลวงได้จัดงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ในกลุ่มโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง  เพื่อความรวดเร็วในการใช้ไฟฟ้าสำหรับโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด โดยให้โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดเข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้านครหลวง

One thought on “งานสัมมนา “Leveraging For Property Development” โดยการไฟฟ้านครหลวง

  1. การเขียนที่ยอดเยี่ยมมันเป็นบล็อกที่เยี่ยมยอดขอบคุณสำหรับการแชร์โพสต์ ฉันชอบโพสต์ของคุณมาก ขอบคุณสำหรับการโพสต์ของคุณ
    http://www.seminarsabaidee.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>