ปฏิบัติบูชา ในวันมาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาขึ้น เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารพิศาลพร และได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบศาลาหลวงปู่ทวด ภายในบ้านพิศาล เฟส 11 โดยมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติบูชาและอิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า โดยในวันมาฆบูชาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาตนี้ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ มีใจความสำคัญว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ที่กล่าวมานี้ก็คือความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธ

กำหนดการรุ่นต่อไป

รุ่นที่ 27 วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55

รุ่นที่ 28 วันที่ 27 – 29 เม.ย. 55

รุ่นที่ 29 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 55

วันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิ.ย.55 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

รุ่นที่ 30 วันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 55

ท่านที่สนใจร่วมปฏิบัติติดต่อได้ที่ 02-416-8002-4

ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน และพักค้างไม่เกิน 30 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>