บ้านพิศาลมอบส่วนลด มูลค่ารวม 200,000.- ให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล

โครงการบ้านพิศาลได้จัดงานลุ้นส่วนลด มูลค่ารวม 200,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารพิศาลพร ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษรับงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ให้กับลูกค้าที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559* ( *เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด )  ผู้โชคดีที่ได้รับส่วนลดนี้จะนำไปเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 40 ท่าน

เวลา 10.00 น. คุณลัดดา  ศรีภาวินทร์ ผู้บริหารบริษัทในเครือพิศาลกรุ๊ป และตัวแทนลูกค้าที่จองบ้านพิศาล จำนวน 3 ท่าน ได้ให้เกียรติจับรายชื่อผู้โชคดี และได้เชิญ คุณสุภัทร์จณี  ภัชรจินดาวัฒน์ ซึ่งเป็นลูกค้าที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน มาเป็นพยานในครั้งนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่วนลด มูลค่ารวม 200,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 ส่วนลด มูลค่า 100,000 บาท  คุณกนกวรรณ  แผ้วตัน               ( โครงการบ้านพิศาล ลาดกระบัง )
รางวัลที่ 2 ส่วนลด มูลค่า   50,000 บาท  คุณระวีวรรณ ชายกุล                 ( โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน )
รางวัลที่ 3 ส่วนลด มูลค่า   30,000 บาท  คุณปภณภัท เจริญโชคปัญญา      ( โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน )
รางวัลที่ 4 ส่วนลด มูลค่า   20,000 บาท  คุณชลิตา ใหม่จันทร์ดี                ( โครงการบ้านพิศาล ลาดกระบัง )

ทีมงานบ้านพิศาลขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับโครงการบ้านพิศาล บ้านคุณภาพ บริการดั่งมิตรแท้

วีดีโอประกาศรางวัลฯ (ฉบับย่อ)

วีดีโอประกาศรางวัลฯ (ฉบับเต็ม)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>