กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมที่จัดในปีนี้ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ ระบายสีในหัวข้อ “บ้านในฝัน” และมอบทุนการศึกษา รวมทั้งของขวัญวันเด็กให้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 700 คน สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเลา
2. โรงเรียนวัดท่าข้าม
3. โรงเรียนราชมนตรี
4. โรงเรียนพระยามนธาตุ
5. ชุมชนบางขุนเทียน
6. บ้านพิศาล ท่าข้าม (เฟส 1-2)
7. โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน

และได้จัดสรรของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษา
2. กัลยาเนอร์สเซอรี่
3. ชุมชนการเคหะไฟฟ้า
4. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
5. ลูกผู้รับเหมา-คนงาน โครงการบ้านพิศาล

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสาขาของธนาคารต่าง ๆ หลายแห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก และภาคส่วนธุรกิจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>