อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 25″

เมื่อวันที่ 27 – 29 ม.ค. 55 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ – กาย” รุ่นที่ 25 ขึ้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ตอบข้อซักถาม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ ที่ ชั้น 4 อาคารพิศาลพร (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2)

กำหนดการรุ่นต่อไป

รุ่นที่ 26 วันที่ 24 – 26 ก.พ. 55

วันมาฆบูชา วันที่ 7 มี.ค. 55 (เวลา 08.30-16.30 น.)

รุ่นที่ 27 วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55

รุ่นที่ 28 วันที่ 27 – 29 เม.ย. 55

รุ่นที่ 29 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 55

ท่านที่สนใจร่วมปฏิบัติติดต่อได้ที่ 02-895-7555
หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.bangkokplace.co.th

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน และพักค้างไม่เกิน 30 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>