ประชุม ERP เพื่อพัฒนาระบบในองค์กร(4 ส.ค.53)

ประชุม ERP เพื่อพัฒนาระบบในองค์กร
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.53 ณ อาคารพิศาลพร ถ.พระราม2 นำโดยคุณสาธิณี พิศาลคุณากิจ และ บ.ลองกอง สตูดิโอ จก. ร่วมประชุมและให้ความรู้กับพนักงานบริษัทในโปรแกรม Pojjaman เพื่อนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานก่อสร้างในองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>