ฝึกอบรมความรู้ด้านการก่อสร้างเชิงลึก (12 มี.ค.53)

ฝึกอบรมความรู้ด้านการก่อสร้างเชิงลึก
บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.เกษม เพชรเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสาเข็มดินซีเมนต์ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือบ้านพิศาล ในหัวข้อ “การตรวจสอบอาคารเชิงลึก และการแก้ไข” เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2553 ณ อาคารพิศาลพร ถ.พระราม 2 บางขุนเทียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>