โยคะเพื่อสุขภาพ 10 พ.ย.52

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.52 บริษัท บางกอกเพลซ จำกัด นำโดย คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์มานพ กลับดี มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสอนการฝึกโยคะ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกโยคะ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง กิจกรรมครั้งนี้ได้ออกกำลังกายหลังจากทำงานกันมาทั้งวัน.. และยังได้รับทั้งความรู้และความสนุกกันถ้วนหน้านะคะ..
คุณวิชัย รัตนประยุกต์ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านอาจารย์ ในครั้งนี้คะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>