ความปลอดภัยในการใช้ถังดับเพลิง

อบรมการใช้ถังดับเพลิง (10 ส.ค. 49)
เพื่อความปลอดภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ บ้านพิศาล นำโดย คุณวิชัย รัตนประยุกต์ และทีมงาน จึงจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ถังดับเพลิง และการใช้ถังดับเพลิง พร้อมทำการทดลองใช้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้กับพนักงาน และ คนงานของบริษัทฯ ทุกคน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ’49 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>