สามเณร อิ่มเอมธรรม รุ่นที่ 1 โครงการบรรพชาสามเณร สร้างศาสนทายาทต่ออายุพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบวชสามเณร อิ่มเอมธรรม รุ่นที่ 1 โครงการบรรพชาสามเณร สร้างศาสนทายาทต่ออายุพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 ณ วัดพิศาลโพธิญาณ (สาขาวัดหนองป่าพง สำรวจที่ 39) เลขที่ 130 ถ.นครชัยศรี – ดอนตูม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้ฝึกจิตโดยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น และเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมระบายสี, ปลูกต้นไม้, การจัดการขยะ และกิจกรรมธรรมสัญจรนอกสถานที่ เป็นต้น

ทางทีมงานบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วยค่ะ และได้นำภาพกิจกรรมมาให้ชมกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>