บ้านพิศาลร่วมออกซุ้มบริการน้ำดื่ม กิจกรรมแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ

ทีมงานบ้านพิศาลร่วมออกซุ้มบริการน้ำดื่ม และช่วยจัดกิจกรรมแจกแว่นสายตาและแว่นกันแดดตัดแสงแก่ผู้สูงอายุ และอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับสมาชิกโครงการบ้านพิศาล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรเทพ คงเอี่ยมพิธี นายกสโมสรโรตารี พระประแดง และ คุณบุญชัย เกษมธรรมกิจ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62 ณ บริเวณสำนักงานนิติ บ้านพิศาล โครงการ 5 มีสมาชิกโครงการบ้านพิศาลให้ความสนใจ และทยอยมารับแว่นสายตาเป็นจำนวนมาก

ทางโครงการบ้านพิศาล ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>