บ้านพิศาลร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสายตาน้อง เพื่อแว่นตาน้องผู้ด้อยโอกาส (Run For Child Vision 2019)

บ้านพิศาล นำโดย คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ คุณวิรกานต์ พิศาลคุณากิจ และครอบครัว คุณลัดดา ศรีภาวินทร์ และทีมงาน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ” เดิน-วิ่ง เพื่อสายตาน้อง เพื่อแว่นตาน้องผู้ด้อยโอกาส (Run For Child Vision 2019) ” จัดโดย สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ณ จุดปล่อยตัวนักวิ่ง บริเวณลานวัดสหธรรมมาราม ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เพื่อนำเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ นี้ไปใช้ในการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>