บ้านพิศาลมอบส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล

โครงการบ้านพิศาลได้จัดงานลุ้นรางวัลส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ บ้านตัวอย่าง บ้านพิศาล ลาดกระบัง (โครงการ 3) ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 ให้กับลูกค้าที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 ( *เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด ) ผู้โชคดีที่ได้รับส่วนลดนี้จะนำไปเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 40 ท่าน

เมื่อเวลา 10.00 น. ทางโครงการบ้านพิศาลได้เรียนเชิญ คุณจิตรา พิศาลคุณากิจ ผู้บริหารโครงการบ้านพิศาล และตัวแทนลูกค้าที่มาร่วมงานฯ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าที่จองบ้านกับบ้านพิศาล ลาดกระบัง ได้ให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีในครั้งนี้ ได้แก่ คุณวิเศษ กุลพรม, คุณพิระดา ไกรเทวะชีวิน, คุณปรียานุช เมฆฉาย, คุณชรินรัตน์ เพ็ชรตะกั่ว, คุณชุตินันท์ กาแก้ว และคุณประศาสตร์ สราญรมณ์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท จำนวน 12 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 ส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณชาติธนู ปะทะโน            บ้านพิศาล ลาดกระบัง

รางวัลที่ 2 ส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณนครินทร์ แก้วจินดา        บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)

รางวัลที่ 3 ส่วนลดมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณสนม แพงชาวนา            บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 4 ส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. คุณสุจิตรา กันหานุ              บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
2. คุณชมพูนุช ยินดีฉัตร           บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
3. คุณพัชรา จันทร์เพ็ญสุริยา     บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 5 ส่วนลดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
1. คุณสุมาลี มาแก้ว                บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
2. คุณรัตน ถาวรสาลี               บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
3. คุณวิภาดา บุญวิสุทธิกุล        บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
4. คุณพิระดา ไกรเทวะชีวิน       บ้านพิศาล ลาดกระบัง
5. คุณจันทิมา เชิงฉลาด           บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ
6. คุณพิมพ์พรรณ จันทรัตติยากานต์      บ้านพิศาล เลียบวงแหวน-พระราม 2

รับชมบรรยากาศงานลุ้นรางวัลฯ ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/banpisan/videos/2412189905502771/

“บ้านพิศาล บ้านคุณภาพ บริการดั่งมิตรแท้”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>