สนับสนุนนักศึกษาฝึกงาน

บ้านพิศาลสนับสนุนนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าฝึกงาน ให้เข้าร่วมฝึกงานโดยลงปฏิบัติจริง ในทุก ๆ ส่วนงานของทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.52 – 29 ม.ค.53 จำนวน 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>