ภาพความคืบหน้าโครงการ

แปลนบ้าน  M1

แปลนบ้าน  M2

แปลนบ้าน  O

โครงการ ลาดกระบัง