ปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 (หลักสูตรอิ่มเอมใจ-กาย)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 บ้านพิศาล สโมสรโรตารีกรุงเทพบางขุนเทียน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 (หลักสูตรอิ่มเอมใจ-กาย) สถานที่ในการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้แก่ วัดบางนมโค วัดท่าการ้อง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมเหยงค์ และวัดสะแก  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่จากสโมสรโรตารีกรุงเทพบางขุนเทียน ลูกบ้านและเจ้าหน้าที่บ้านพิศาล จำนวน 48 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะอิ่มบุญและจิตใจเป็นกุศลแล้ว ยังได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่สวยงามของวัดต่าง ๆ ตลอดการเดินทางในครั้งนี้อย่างประเมินค่าไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>