บ้านพิศาลประชาอุทิศจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556  สมาชิกบ้านพิศาลประชาอุทิศ คณะผู้บริหารและทีมงานบ้านพิศาล ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการบ้านพิศาล-ประชาอุทิศ และได้อัญเชิญพระนิรันตรายและรูปหล่อหลวงปู่ทวดขึ้นประดิษฐานบนแท่นวาง บริเวณสวนสาธารณะภายในโครงการ เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านได้สักการบูชา และทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนี้มาให้ชมกันคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>