บ้านพิศาลร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับลูกบ้าน

บ้านพิศาลร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับลูกบ้าน ณ โครงการบ้านพิศาลประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกบ้านมาร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพกัน โดยมีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้นค่ะ โครงการที่ดีแบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความห่วงใยจากบ้านพิศาล “บ้านคุณภาพ บริการดั่งมิตรแท้”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>