ห้องแสดงภาพ (ภาพบ้านที่สร้างเสร็จแล้วของโครงการ ท่าข้าม 8/1 ในซอยท่าข้าม 30)

รายการวัสดุอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาิทิเช่น สีตัวบ้าน , กระเบื้อง  , สีหลังคา เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>