กิจกรรมอบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย”รุ่นที่ 39 เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556  บ้านพิศาล และสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ -กาย” รุ่นที่ 39 ขึ้น ณ อาคารพิศาลพร   มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมในครั้งนี้ เช่น การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การเจริญสติ ธรรมบรรยาย และการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น  ทางทีมงานบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในครั้งนี้ด้วยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>