แปลนบ้าน

บ้านแบบ RS
กว้าง 5.70 x 14.00 ม.
พื้นที่โดยมาตรฐาน 20.00 ตร.ว. (พื้นที่ใช้สอย 126 ตร.ม.)

บ้านแบบ O
กว้าง 6×12 ม.
พื้นที่โดยมาตรฐาน 18 ตร.ว. (พื้นที่ใช้สอย 111 ตร.ม.)

บ้านแบบ Q (แบบใหม่)
กว้าง 4×18.90 ม.
พื้นที่โดยมาตรฐาน 18 ตร.ว. (พื้นที่ใช้สอย 120.65 ตร.ม.)

 

 หมายเหตุ : รูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และการแบ่งสัดส่วน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างการจัดวางพื้นที่ใช้สอย และเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

โครงการ บางขุนเทียน