บ้านพิศาลจัดปฏิบัติธรรมให้กับทีมงานบริษัท สยามนิวตร้า จำกัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556  บ้านพิศาล และสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน   ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับคณะผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม    นำทีมโดย อาจารย์วิชุอร-น.ต.รฏด  เปาวนา และทีมงานบริษัท สยามนิวตร้า จำกัด ณ อาคารพิศาลพร  ทางทีมงานบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในครั้งนี้ด้วยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>