กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2557 สำหรับกิจกรรมที่จัดในปีนี้ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ ระบายสี และมอบทุนการศึกษา รวมทั้งของขวัญวันเด็กให้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ   800  คน สถานที่จัดกิจกรรมจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ …

1. โรงเรียนวัดเลา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ทางโครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา และของขวัญวันเด็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


2. โรงเรียนวัดบัวผัน จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557


3. โรงเรียนราชมนตรี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557


4. โรงเรียนวัดท่าข้าม จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


5.โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


6. โรงเรียนวัดทุ่งครุ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


7. บ้านพิศาลเฟส 7 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557


8. บ้านพิศาลเฟส 1-2 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557


9. ชุมชนซอยพระยามนธาตุ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557และจำนวน 2 แห่ง ได้สนับสนุนเป็นของขวัญวันเด็ก

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสาขาของธนาคารต่าง ๆ หลายแห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก และภาคส่วนธุรกิจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เช่น สำนักพิมพ์สุขภาพใจ,  หสม. วิบูลย์กิจ การพิมพ์,  TOT ลูกค้านครหลวงที่ 3.2.3 ฯลฯ   รวมทั้งทางโรงเรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค และสนับสนุนของขวัญวันเด็กเพื่อส่งมอบความรัก ความรู้สึกที่ดีให้กับเด็กดีทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมเพื่อนำไปสู่สังคมที่ดี ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และเป็นสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>