โครงการบ้านพิศาลร่วมบริจาคในโครงการแว่นตาโรตารี

สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดโครงการแว่นตาโรตารีเพื่อบริจาคให้กับผู้ที่มีปัญาหาทางสายตา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

โครงการบ้านพิศาลได้ร่วมบริจาคสนับสนุน ในวันงานทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้มาร่วมตรวจความดันโลหิต ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพและแจกยา

รรยากาศภายในงานมีผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทยอยเข้ามารับแว่นตาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>