บ้านพิศาลร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่สามเณรฤดูร้อน (วัดศรีคงคาราม)

ทีมงานบ้านพิศาล และสมาชิกในโครงการ ฯ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่สามเณรฤดูร้อน (วัดศรีคงคาราม) จำนวน 50 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการบ้านพิศาล ประชาอุทิศ  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการร่วมทำบุญครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>