ทำบุญเลี้ยงพระ ณ โครงการบ้านพิศาลบางขุนเทียน 14

สมาชิกบ้านพิศาลบางขุนเทียน 14 คณะผู้บริหารและทีมงานบ้านพิศาล ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557  ณ โครงการบ้านพิศาล-บางขุนเทียน 14 ทีมงานบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยคะ และได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>