บ้านพิศาลมอบร่มให้กับตัวแทนผู้ค้า

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2557 บ้านพิศาล โดย คุณลัดดา  ศรีภาวินทร์ และทีมงาน ได้มอบร่มบ้านพิศาลให้กับตัวแทนผู้ค้า  จำนวน  45  ชุด  สำหรับพ่อค้าแม่ค้า  ณ  จุดผ่อนผันหน้าตลาดกลางเคหะธนบุรี 1 ถนนพระราม 2 โดย นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และทีมงานเทศกิจเขตบางขุนเทียนเป็นผู้รับมอบ จุดประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมในเขตบางขุนเทียนเป็นระเบียบและสวยงามตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>