บ้านพิศาลมอบร่มสนามให้กับ รร.สวนกุหลาบ ธนบุรี และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

บ้านพิศาลมอบร่มสนามให้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี โดย นายพิศณุ  ศรีพล  พร้อมคณะอาจารย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 3 และมอบร่มสนามให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ อาคารพิศาลพร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>