บ้านพิศาลร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 บ้านพิศาลร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จำนวน 100,000 บาท โดย คุณกิตติมา  พิศาลคุณากิจ เป็นผู้มอบทุนบริจาค และรับมอบโดย นายวุฒิชัย  วรชิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลง กรณ์พิทยาคม โดยมีสมาคมอาคารชุดไทย, คณะกรรมการมหกรรมบ้านและคอนโด และบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาคกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อม และยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการปลูกมะนาวไร้ดิน สนับสนุนโดย สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเพิ่มช่องทางเสริมรายได้ให้กับทางโรงเรียนได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>