ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 4 อาคารพิศาลพร เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  โทรแจ้งลงทะเบียนได้ที่ 0-2416-8002-4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>