รับสมัครงาน

บ้านพิศาลต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  ( Full Time / Part Time )
คุณสมบัติ 1. เพศชาย /หญิง
             2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
             3. มีผลการเรียนดี
             4. มีความคล่องตัว มีไหวพริบปฏิภาณ
             5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี  มีความรู้ในการใช้โปรแกรม  Photoshop  หรือ Illustrator 
             6. หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมชุมชน หรือสถานศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
             ****  ยินดีรับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่  ****
2. รับนักศึกษาฝึกงาน  
     สาขา การตลาด
     สาขา บัญชี
     สาขา งานขาย
     สาขา  ก่อสร้าง
     และสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน จากทางบริษัทฯ
3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี  (ประจำ โครงการลาดกระบัง)
คุณสมบัติ -เพศหญิง
               - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.  สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
               - หากจบจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
               - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์์ ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่
4. ตำแหน่งพนักงานธุรการฝ่ายขาย  (ประจำ โครงการลาดกระบัง)
คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษาปวส  - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
               - สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office ได้เป็นอย่างดี
               - ชอบทำงานเอกสาร  และชอบพบปะผู้คน
               - หากมีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับลูกค้าและธุรการ

คุณสมบัติ 1. เพศชาย /หญิง
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีผลการเรียนดี
4. มีความคล่องตัว มีไหวพริบปฏิภาณ
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมชุมชน หรือสถานศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**** ยินดีรับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่ ****

6. ผู้รับเหมา…จำนวนมาก

    งานโครงสร้าง/ฉาบปูน/ปูกระเบื้อง ฯลฯ

               -      จ่ายเงินทุกสัปดาห์/งานเสร็จรับเงินทันที

               -      มีเงินพิเศษ, มีงานทำต่อเนื่อง

               -      2 คนก็เป็นผู้รับเหมากับเราได้

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

 หญิง ชาย

 โสด สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการศึกษาสูงสุด

1. การศึกษาสูงสุด

2. การศึกษาก่อนหน้า

3. ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน

ความสามารถ

ความสามารถทางภาษา

 พูด อ่าน เขียน

 พูด อ่าน เขียน

ความสามารถอื่นๆ

 

 

 

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง