สำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้ามาเก็บข้อมูล และวัดระยะถนนในซอยบางขุนเทียน 14

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล และวัดระยะ เพื่อปรับปรุงพื้นถนนสาธารณะ รวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และซ่อมแซมถนนชำรุด ในซอยบางขุนเทียน 14 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อดำเนินการ

สมาชิกโครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน และชุมชนในซอยบางขุนเทียน 14 ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ แอดมินจะแจ้งความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ทราบเป็นระยะต่อไป


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>