ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรให้กับโครงการบ้านพิศาล

ตามที่ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด ได้ให้การสนับสนุนสร้างห้องน้ำ มูลค่า 1,196,000 บาท กับสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สวนสาธารณะ สวนน้ำบึงรางเข้ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม พร้อมติดตามงานและปลูกต้นไม้เพิ่ม เพื่อความร่มรื่นในบริเวณสวนสาธารณะ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด โดยมี คุณวิรกานต์ พิศาลคุณากิจ เป็นตัวแทนผู้บริหารในการรับมอบ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>