บ้านพิศาลมอบส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล

โครงการบ้านพิศาลได้จัดงานลุ้นรางวัลส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ บ้านตัวอย่าง บ้านพิศาล ลาดกระบัง ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40 ให้กับลูกค้าที่จองบ้านกับโครงการบ้านพิศาล ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562* ( *เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด ) ผู้โชคดีที่ได้รับส่วนลดนี้จะนำไปเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 44 ท่าน

เมื่อเวลา 10.00 น. ทางโครงการบ้านพิศาลได้เรียนเชิญ คุณณวิตา สายทวี, คุณสุขฤทัย คนบุญ และคุณสราพร เลิศล้ำ ซึ่งเป็นลูกค้าที่จองบ้านกับบ้านพิศาล ลาดกระบัง มาเป็นพยานในการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 44 ท่าน ได้รับสิทธิ์ครบถ้วน และได้เรียนเชิญ คุณจิตรา พิศาลคุณากิจ ผู้บริหารโครงการบ้านพิศาล และตัวแทนลูกค้าที่มาร่วมงานฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าที่จองบ้านกับบ้านพิศาล ลาดกระบัง ได้ให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีในครั้งนี้ ได้แก่ คุณณวิตา สายทวี, คุณสุขฤทัย คนบุญ, คุณสราพร เลิศล้ำ และตัวแทนคุณวรดา พรมตา รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่วนลด มูลค่ารวม 300,000 บาท จำนวน 13 รางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 ส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- คุณวิภาพร จิระพันธ์วัฒนา บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)

รางวัลที่ 2 ส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- คุณบัณฑิตา ปิติสิทธิ์         บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)

รางวัลที่ 3 ส่วนลดมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- คุณชุติกาญจน์ แสงทอง     บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 4 ส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
1. คุณจรินทร์ ป้องปิด           บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ
2. คุณเอกสิทธิ์ เอกภัทรสกุล  บ้านพิศาล เลียบวงแหวน พระราม 2
3. คุณบูรพา สังข์รอด            บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ

รางวัลที่ 5 ส่วนลดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
1. คุณอังคนา สภาพฤกษ์      บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ
2. คุณกริษฐา พึ่งเกษม         บ้านพิศาล เลียบวงแหวน พระราม 2
3. คุณสิทธิ วรรณทอง          บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ
4. คุณสุรพงษ์ เขียนเจริญ      บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)

รางวัลที่ 6 LED TV 32 นิ้ว (Sharp LC-32LE260M) จำนวน 3 รางวัล
1. คุณชนม์ชนก เพชรชนะ     บ้านพิศาล ลาดกระบัง
2. คุณดารุณี โคตรภูงา         บ้านพิศาล ท่าข้าม (โครงการ 19)
3. คุณณัชชา ปริญญาณัฏฐ์    บ้านพิศาล สุวรรณภูมิ

รับชมบรรยากาศงานลุ้นรางวัลฯ ย้อนหลังได้ที่ https://business.facebook.com/banpisan/videos/332404440804547/

“บ้านพิศาล บ้านคุณภาพ บริการดั่งมิตรแท้”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>