สำนักงานเขตบางขุนเทียน นำจิตอาสามาพัฒนาคูคลอง ข้างหมู่บ้านพิศาล บางขุนเทียน โครงการ 16

ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และ นายนิธิเมธ หัศไทย (หัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ) ได้นำจิตอาสามาพัฒนาคูคลอง ข้างหมู่บ้านพิศาล บางขุนเทียน โครงการ 16 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>