บ้านพิศาลร่วมปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตทุ่งครุ โดย ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานการปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการบ้านพิศาล (นำทีมโดย คุณลัดดา ศรีภาวินทร์) ลูกเสือชาวบ้านเขตทุ่งครุ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนพร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี บริเวณเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แขวงทุ่งครุ (ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านพิศาล ถึงสะพานข้ามคลองราชพฤกษ์) ตลอดจนเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>