ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลาหลวงปู่ทวด บ้านพิศาลโครงการ 11

ชมรมศูนย์รวมใจบ้านพิศาล (นำทีมโดย คุณสุดา คุณปราณี  คุณจันทร์เพ็ญ) เป็นสมาชิกในโครงการบ้านพิศาล-ท่าข้าม ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 07.00 น.  ณ ศาลาหลวงปู่ทวด เพื่อเป็นสิริมงคลของสมาชิกทุกท่านของบ้านพิศาล (จะมีกิจกรรมนี้ทุกเดือนตามตาราง  สมาชิกบ้านพิศาลท่านใดยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญร่วมกันคะ) โครงการบ้านพิศาลขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกบ้านพิศาลทุกท่านด้วยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>