บ้านพิศาลอัญเชิญพระพุทธรูปและหลวงปู่ทวดประดิษฐาน ณ โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน 14

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปและหลวงปู่ทวดไปประดิษฐาน ณ โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน 14 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกค้าในโครงการ และทีมงานบ้านพิศาลทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>