อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 25″

เมื่อวันที่ 27 – 29 ม.ค. 55 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ – กาย” รุ่นที่ 25 ขึ้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ตอบข้อซักถาม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ ที่ ชั้น 4 อาคารพิศาลพร (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2)

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 26″

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ -กาย” รุ่นที่ 26 ขึ้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างเช่นเคย ทุกคนต่างได้รับความอิ่มเอมใจ-กายกันอย่างถ้วนหน้า และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม สร้างบุญสร้างกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารพิศาลพร (ตรงข้ามเซ็นทรัล พระราม 2) โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะมีกิจกรรมการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย และแผ่บุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปฏิบัติบูชา ในวันมาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาขึ้น เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารพิศาลพร และได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบศาลาหลวงปู่ทวด ภายในบ้านพิศาล เฟส 11 โดยมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติบูชาและอิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า โดยในวันมาฆบูชาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาตนี้ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ มีใจความสำคัญว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ที่กล่าวมานี้ก็คือความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธ

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 27″

กลับมาอีกครั้งสำหรับภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ – กาย” รุ่นที่ 27 จัดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ตอบข้อซักถาม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ ทางทีมงานจึงขอนำภาพบรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจ-กาย มาฝากให้ชมกันค่ะ