ประชุม ERP เพื่อพัฒนาระบบในองค์กร(4 ส.ค.53)

ประชุม ERP เพื่อพัฒนาระบบในองค์กร
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.53 ณ อาคารพิศาลพร ถ.พระราม2 นำโดยคุณสาธิณี พิศาลคุณากิจ และ บ.ลองกอง สตูดิโอ จก. ร่วมประชุมและให้ความรู้กับพนักงานบริษัทในโปรแกรม Pojjaman เพื่อนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานก่อสร้างในองค์กร

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” รุ่นที่ 23

ร่วมปฏิบัติธรรม กับหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย”

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 22 “

เจริญสติและปัญญา
เมื่อวันที่ 29 – 31 ก.ค. 54 ที่ผ่านมาทางหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย ” ได้จัดปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 22 ขึ้นณ อาคารพิศาลพรซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียน พิทยาลงกรณ์และบุคคลภานนอกที่สนใจมาร่วมเจริญ กุศลร่วมกันสร้างความอิ่มเอมใจ – กายในการปฏิบัติธรรม ทางหลักสูตร

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” รุ่นที่ 24

ร่วมปฏิบัติธรรม กับหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย” ด้วยการส่วดมนต์ ฟังธรรม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ เพื่อเจริญสติ เจริญกุศลร่วมกัน ที่อาคารพิศาลพร ชั้น 4 (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) กรุงเทพฯ

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 25″

เมื่อวันที่ 27 – 29 ม.ค. 55 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ – กาย” รุ่นที่ 25 ขึ้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ตอบข้อซักถาม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ ที่ ชั้น 4 อาคารพิศาลพร (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2)

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 26″

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ -กาย” รุ่นที่ 26 ขึ้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างเช่นเคย ทุกคนต่างได้รับความอิ่มเอมใจ-กายกันอย่างถ้วนหน้า และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม สร้างบุญสร้างกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารพิศาลพร (ตรงข้ามเซ็นทรัล พระราม 2) โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะมีกิจกรรมการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย และแผ่บุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปฏิบัติบูชา ในวันมาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 บ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาขึ้น เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารพิศาลพร และได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบศาลาหลวงปู่ทวด ภายในบ้านพิศาล เฟส 11 โดยมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติบูชาและอิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า โดยในวันมาฆบูชาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาตนี้ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ มีใจความสำคัญว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ที่กล่าวมานี้ก็คือความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธ

อบรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ-กาย รุ่นที่ 27″

กลับมาอีกครั้งสำหรับภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “อิ่มเอมใจ – กาย” รุ่นที่ 27 จัดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพิศาลและสโมสรโรตารี กรุงเทพ บางขุนเทียน โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ตอบข้อซักถาม ฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ ทางทีมงานจึงขอนำภาพบรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจ-กาย มาฝากให้ชมกันค่ะ

วันอาสาฬหบูชา ” 15 กรกฏาคม 2554 “

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์ สำคัญทางศาสานา 3 ประการ 1. เป็๋นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยการปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตรนสูตร 2. เป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นในโลก 3. เป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสงฆ์รัตนะขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์

อบรมหลักสูตร ” อิ่มเอมใจ – กาย รุ่นที่ 21

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่อาคารพิศาลพร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตกุศลทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาแผ่บุญกุศลเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ( ในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 15 ก.ค. 2554 ขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาเจริญจิต สมาธิ ปัญญา ร่วมกันค่ะ )