บ้านพิศาลบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย

บ้านพิศาล โดย คุณวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ ประธานกรรมการบริษัท มีจิตศรัทธาในการบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย และบริจาคสมทบทุนสำหรับรถตรวจผู้ป่วย   จากการที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และหัวหน้าทีมแพทย์ผ่าตัดต้อกระจกมาบรรยายให้กับทางสโมสรโรตารี พระประแดง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

บ้านพิศาลร่วมปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตทุ่งครุ โดย ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานการปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการบ้านพิศาล (นำทีมโดย คุณลัดดา ศรีภาวินทร์) ลูกเสือชาวบ้านเขตทุ่งครุ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนพร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี บริเวณเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แขวงทุ่งครุ (ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านพิศาล ถึงสะพานข้ามคลองราชพฤกษ์) ตลอดจนเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป