บ้านพิศาลร่วมแจกทานให้กับครอบครัวที่ยากจนซึ่งอาศัยใกล้เคียงกับวัดพิศาลโพธิญาณ

Proportion
Categories:

คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมติดตามหลวงพ่อหนูสิน สันตจิตโต คณะสงฆ์วัดพิศาลโพธิญาณ ร่วมกันแจกทานให้กับครอบครัวที่ยากจน จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งอาศัยใกล้เคียงกับวัดพิศาลโพธิญาณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

Share on :

Related Post