ประกาศผลกิจกรรม แชะ & แชร์ How to …อยู่บ้านพิศาลอย่างไร ปลอดภัยจากโควิด-19

Proportion
Categories:

ประกาศผลกิจกรรม แชะ & แชร์ How to ...อยู่บ้านพิศาลอย่างไร ปลอดภัยจากโควิด-19

1. Gift Voucher Big C มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
Nichkamol Phetwong

2. Gift Voucher Big C มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
Suparat Pranadsri
Kuljila Thongsuk

3. กระเป๋าบ้านพิศาล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
Joy Tuanchaam
Pk Rainy Kpp
Soonjin Soon
Surangkana Boonme
You Dee

บ้านพิศาลขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ และพบกับกิจกรรมสนุกๆ ได้ใหม่ผ่านทาง Facebook เพจ บ้านพิศาล https://www.facebook.com/banpisan ค่ะ
– ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
– ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Share on :

Related Post